Perači

Ulazna snaga

Radni napon

Radni pritisak

Maksimalni pritisak

Maksimalni protok vode

Protok vode

Maksimalna temperatura vode

Masa

Top